Skip to product information
1 of 2

Khan Hing Tong Herbs & Goods

BRAND'S Essence of Chicken Drink 白蘭氏 雞精

BRAND'S Essence of Chicken Drink 白蘭氏 雞精

Regular price $31.99 USD
Regular price Sale price $31.99 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Add to wishlist Remove from wishlist

BRAND'S® Essence of Chicken Drink is formulated using fine quality chicken.

It is free of fat and cholesterol. This product may be consumed straight from
the bottle at room temperature, chilled or warm according to one's preference.
Keep in cool dry place and avoid direct sunlight for the best quality.
Consume immediately upon opening. Ingredients: Water, Chicken extract,
Caramel (0.3% as coloring).

Nước Cốt Gà BRAND'So được chế biến bằng gà phẩm chất hảo hạng và được chế
biến để cho cơ thể tiêu thụ và tiêu hóa dễ dàng. Sản phẩm này không có chất béo
và cholesterol. Sản phẩm này có thể được uống thẳng từ trong chai và theo nhiệt độ căn phòng, để lạnh, hoặc hâm nóng tùy theo khẩu vị. Giữ ở nơi mát và khô và tránh ánh nắng để có được chất lượng cao nhất. Hãy uống ngay sau khi mở nắp chai.


成分:水,雞精,焦糖(0.3%作爲色素)。

Product Contents: 6 bottles in a box, each bottle contain 68ml.

Net: (408ml / 13.8 fl oz)


View full details